Dorost: Volanov – FK Mostek 2:7

Branky: 4x Hampl, 3x Kubín